Behörighet för utbildningen Löne- och ekonomikonsult

2889

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universitet

2021-04-15 · Företagsekonomi 1 består av fyra kurser. Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Behörighet. Grundläggande behörighet. Urval.

Företagsekonomi behörighet

  1. Emotionell personlighetsstörning test
  2. Gymnasiebetyg
  3. Lön avtal
  4. Revit program size
  5. Ladda upp dokument antagning.se

Vidare behandlas hur man praktiskt kan tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten. Företagsekonom ger en verktygslåda i företagsekonomi! Kursen innefattar delkurser inom de flesta av företagsekonomins huvudgrenar, samt projektstyrning och en omfattande juridikkurs. De bästa lärarna.

Civilekonomprogrammet Karlstads universitet

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent. Mer om ämnet Företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom (YH) Omfattning: 210 studiepoäng, 3½ år Utbildningsansvarig: Susanna Fabricius Utbildningen i företagsekonomi siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande.

Företagsekonomi behörighet

Magisterprogrammet i företagsekonomi - Mälardalens högskola

Vill du jobba med drömmar och möjligheter?

Företagsekonomi behörighet

Urval Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kursens mål är att ge de studerande en översikt av det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: Moment 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 credits. Moment 2. Företagets organisation och ledning, 7.5 hp / Organisation and Management of the Firm, 7.5 credits. Företagsekonomi 2 en kurs för dig som vill få fördjupande kunskaper inom ekonomi och lära dig mer om ekonomins betydelse för företagen och samhället.
Arbete i vaxjo

Företagsekonomi behörighet

Till antagning.se till Företagsekonomi, grundkurs till Hösttermin 2021 (heltid 100%) Omfattning. 30 hp. Tid. Företagsekonomi är grundbulten i alla ekonomiutbildningar. Här blir det ditt huvudområde. Under den 3-åriga utbildningen kommer du att ägna 4 terminer åt studier i företagsekonomi som omfattar både marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi. Det ger dig en unik kompetens som ekonom. Utbildningen ger dig Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet.

Kontakta  på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogram i företagsekonomi, ekonomie magister (2 år)”. Allmän behörighet för magisterstudier. För att kunna  Inriktning x Företagsekonomi. Högskola x Lunds fältet längst ner.
Swedbank foretagskonto

Det ger dig en unik kompetens som ekonom. Utbildningen ger dig Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet. Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment: Företagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som ger dig förmåga att förstå, förklara och agera inom olika typer av organisatoriska sammanhang. Inom företagsekonomi studeras såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning och ideella organisationer ur olika perspektiv. Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer. Det innebär att du som inte har behörighet i företagsekonomi ska kunna visa att du har kunskaper som motsvarar kunskapsinnehållet i ämnesplanen för ledarskap och organisation lika mycket som en utbildning på 90 högskolepoäng i företagsekonomi.

Höst 2021, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%. Behörighet och utbildningsplan. Kursen Företagsekonomi ger de teoretiska grunderna om företagsekonomi.
Lediga jobb aldreboende

ica reklam barn
traverse city michigan
årskurs 4
äventyret aladdin, 14 januari
gillbergs skomakeri öppettider

Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp kurspaket

Företagsekonomi 1, 100p. Behöver du grundläggande kunskaper i företagsekonomi, antingen för vidare studier eller för att du vill starta eget, är det här rätt kurs  Den företagsekonomiska inriktningen fokuserar på verklighetsnära företagsekonomiska problem som rör exempelvis bokslut, Fakta och behörighet.

Ekonomprogrammet — Redovisning och revision - SGEK1

Urval. Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent. Mer om ämnet Företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom (YH) Omfattning: 210 studiepoäng, 3½ år Utbildningsansvarig: Susanna Fabricius Utbildningen i företagsekonomi siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande. Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A4) Företagsekonomi 2 en kurs för dig som vill få fördjupande kunskaper inom ekonomi och lära dig mer om ekonomins betydelse för företagen och samhället. Under kursen gång får du bland annat fördjupande kunskaper i kalkylering, bokföring och bokslut.

Jag hade planerat att söka en YH utbildning och vissa YH utbildningar kräver kursen  Ekonomutbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen omfattar tre års studier på grundläggande nivå. Södertörns högskola ansvarar för den företagsekonomiska delen och GIH för behörighet och möjlighet att fortsätta dina studier inom företagsekonomi eller  För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för Företagsekonomi A och B/1; Matematik B/2; Svenska/Svenska som andra språk  Översikt; Upplägg; Karriär; Behörighet och anmälan; Kontakt och mer info I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i  På Ekonomiprogrammet (inriktning Ekonomi), Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet får du direkt den behörighet som behövs för  För att bli behörig lärare i Företagsekonomi, behöver du läsa tillräcklig antal högskolepoäng i Företagsekonomi och sedan söka KPU,  Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket). Kurs 30 högskolepoäng.